De database over niet-teruggevonden kunstwerken geroofd tijdens de Tweede Wereldoorlog in België

Hier kunt u de database raadplegen met informatie over kunstvoorwerpen die tijdens de Tweede Wereldoorlog onder de bezetting in België bij particulieren en openbare instellingen zijn geroofd en die tot nog toe niet werden teruggevonden.

De informatie over de kunstwerken op deze website is vrij consulteerbaar.

De gegevens werden opgelijst aan de hand van de originele aangifteformulieren en andere archiefstukken van de voormalige Dienst voor Economische Recuperatie.  

De Dienst voor Economische Recuperatie (DER)

Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd in België op 16 november 1944 de Dienst voor Economische Recuperatie (DER) opgericht.

De DER was verantwoordelijk voor de opsporing, restitutie en vereffening van roerende goederen in België of in het buitenland die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Belgisch openbaar of privébezit waren verdwenen.

Binnen de DER was een cel actief, belast met de identificatie en restitutie van geroofde kunstgoederen.

Aangifte van kunstvoorwerpen verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog

Wie tijdens de Tweede Wereldoorlog kunstvoorwerpen had verloren of over informatie hierover beschikte was verplicht daarvan aangifte te doen bij de DER.

De DER die actief belast was met de identificatie en recuperatie van geroofde kunstgoederen maakte gebruik van interne aangifteformulieren om geroofde kunstvoorwerpen op te sporen en te recupereren.

De activiteit van de DER leidde tot de recuperatie van enkele honderden kunstwerken, waaronder ook kunsthistorisch zeer waardevolle kunstobjecten zoals het wereldberoemde Lam Gods van de gebroeders Van Eyck (zie foto homepagina: Expositie van het Lam Gods na terugkeer naar België, omstreeks 1946).

Een groot deel van de geroofde kunstwerken kon weliswaar niet getraceerd worden.

Oprichting van een databank…

Na de opheffing van de DER werden de aangifteformulieren verder bewaard bij de FOD Economie, die ze in 2011 officieel overdroeg aan het Algemeen Rijksarchief van België.

De toenmalige aangifteformulieren van de niet-teruggevonden kunstvoorwerpen vormen een uitermate waardevolle bron voor verder historisch en kunsthistorisch onderzoek.

Zij bevatten gegevens over meer dan 2.800 objecten zoals schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, meubelen, textielkunst en in mindere mate wetenschappelijke instrumenten en archiefdocumenten.

De aangifteformulieren en het bestaande beeldmateriaal werden door de FOD Economie gescand en een groot deel van de vermelde gegevens werd ontsloten in een database.

Een website ontsluit de gegevens

Op deze website kunt u de gegevens uit de database in gedigitaliseerde vorm raadplegen.

Bij de overname van de gegevens op de aangifteformulieren in de database werd er zoveel mogelijk getracht die zo correct mogelijk weer te geven en werden ze daar waar nodig geïnterpreteerd.

De interpretatie van sommige gegevens op de aangifteformulieren zoals verkoop, diefstal, confiscatie, gedwongen of vrijwillige verkoop stemt niet altijd overeen met de huidige kennis.

Er werd bij de aanmaak van de database ook geen systematische controle uitgevoerd naar de zekerheid dat de kunstwerken identiek zijn met de in de aangifteformulieren vermelde werken. Evenmin werd er nagegaan of er na de oorlog eventueel rechtsherstel plaatsvond.

Van elk object dat op deze website voorkomt mag niet steeds automatisch de conclusie getrokken worden dat het bezit ervan is verloren door roof, gedwongen verkoop, confiscatie of enige andere wijze van verlies.

Evenmin kan er gegarandeerd worden dat de opgenomen gegevens op deze website volledig en correct weergegeven werden.

Onvolledige of onbestaande gegevens werden in de database aangegeven met de afkorting “n.a.” (not available).

Het “B.A. nummer” dat voorkomt op talrijke fiches van de geroofde kunstvoorwerpen, is het nummer dat door de voormalige Duitse naoorlogse administratie (het Bundesamt) toegekend werd.

U vindt niet alle gewenste informatie op de website?

Een beperkt aantal aangifteformulieren kan niet gepubliceerd zijn op deze site.

Indien u gegevens zoekt over een welbepaald geroofd kunstwerk dat niet gepubliceerd zou zijn op deze website dan kunt u een informatieverzoek richten aan de “Cel recuperatie geroofde goederen tijdens de Tweede Wereldoorlog in België” bij de FOD Economie.

Voor de Studiecommissie joodse goederen kunt u de website www.combuysse.fgov.be raadplegen.

Partnerorganisatie: www.jdcrp.org

Voor internationale informatie kunt u de website https://lootedart.com raadplegen.

Disclaimer

Deze website bevat gegevens die door de toenmalige Dienst Economische Recuperatie werden verzameld en door de FOD Economie zijn gepubliceerd.

De FOD Economie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de volledigheid of de juistheid van de gepubliceerde gegevens.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de gepubliceerde gegevens.