© Algemeen Rijksarchief 2 (Depot Cuvelier), inventaris I20, nr. 602.